Zdarzył ci się spór ze sklepem internetowym, ale zdecydowałeś się odpuścić, gdyż musiałbyś zbyt długo czekać na załatwienie sprawy? Teraz będziesz miał do dyspozycji dwa nowe narzędzia. 

Izba Gospodarki Elektronicznej

Już na początku lutego 2018 roku Izba Gospodarki Elektronicznej została wpisana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na listę organów, które mają uprawnienia do postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów. Izba Gospodarki Elektronicznej będzie prowadziła misję mediacyjną razem ze stroną www.mediacjeizby.pl.

Przedstawiciele Izby Gospodarki Elektronicznej stwierdzili, że do uruchomienia platformy przekonała ich przede wszystkim rosnąca skala handlu w internecie, który tym samym prowadzi do coraz większej liczby sporów.

Dotychczasowe postępowania sądowe w tych sprawach były nie tylko kosztowne, ale trwały bardzo długo, przez co mnóstwo osób rezygnowało z reklamacji, gdyż bardziej opłacało im się dokonać ponownego zakupu danego produktu w innym sklepie. Patrycja Sass-Staniszewska – prezes Izby Gospodarki Elektronicznej stwierdziła, że droga sądowa powinna być ostatecznością w sporze klienta z danym sklepem internetowym.

Cel nowego narzędzia

Narzędzie  ma przede wszystkim zapewnić zdecydowanie szybsze rozwiązanie ewentualnego sporu klienta z danym sklepem internetowym. Głównie chodzi o spory, które wynikły z umów sprzedaży np. sprzętu telefonicznego, komputerowego, sportowego, RTV i AGD, fotograficznego czy gier komputerowych.

Drogą elektroniczną będziesz mógł załatwić różnego rodzaju spory dotyczące np. świadczenia usług związanych z transportem, montażem i instalacją sprzętu RTV i AGD. Oczywiście dotyczy to sporów z przedsiębiorcami, którzy są zrzeszeni w Izbie. W tym momencie jest ich 120, przeważnie są to właściciele sklepów internetowych.

Na czym się wzorowano?

Twórcy portalu mediacyjnego przyznali, że zainspirowali się bardzo podobnym narzędziem, które już od 2016 roku działa na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej. Do tej pory konsumenci z krajów europejskich dokonali złożenia ponad 1000 skarg przeciwko polskim sklepom internetowym. Warto zaznaczyć, że tą samą drogą konsumenci z polski skierowali ponad 1500 skarg na polskie i zagraniczne e-sklepy.

Czas trwania postępowania

Koordynator zespołu mediatorów współpracujących z Izbą zaznaczył, że postępowanie mediacyjne trwa 90 dni od dnia w którym dana skarga została złożona. Robert Sowiński dodał również, że opłata za możliwość korzystania z platformy nie jest wysoka i wynosi zaledwie 20 złotych.

Komentowanie wyłączone