Rzecznik praw konsumenta

Niniejszy artykuł pod tytułem Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Bezpośredni kontakt z głównym rzecznikiem praw konsumenta dla zwykłej osoby może być nieco utrudniony. Nie jest to jednak problem w załatwieniu jakiejkolwiek sprawy, która wymaga interwencji takiego organu. W większości powiatów posiada on swoich przedstawicieli, którzy odpowiedzialni są za wszystkie sprawy na danym okręgu. To do nich bezpośrednio należy się zgłaszać, jeżeli potrzebuje się porady bądź interwencji w konkretnej sprawie.

Obowiązki

Rzecznik praw konsumenta to jednostka, która została powołana do działania w walce z nieuczciwym traktowaniem klientów, bądź ignorowaniem ich praw. Ma on swoje prawa i obowiązki, które uregulowane są w specjalnych przepisach.

Jednym z obowiązków jest udzielanie różnego rodzaju informacji i porad – oczywiście bezpłatnych. Mogą być one udzielane osobiście, telefonicznie lub pocztowo. Może występować również z ramienia konsumenta do przedsiębiorcy, na rzecz którego toczy się spór.

Jeżeli klient wyrazi zgodę Rzecznik Praw Konsumenta może również wytaczać powództwa w jego imieniu.

Najczęstsze sprawy

Margines sprawy, z jakimi konsumenci zgłaszają się do Rzecznika Praw Konsumentów jest bardzo szeroki. Istnieje oczywiści pewien indeks najczęściej omawianych spraw, z jakimi ludzie spotykają się na co dzień. Są to między innymi usługi z zakresu telekomunikacji. Klienci mają zastrzeżenia co do wypełniania postanowień umowy, wysokości miesięcznego abonamentu, który niestety często różni się od rzeczywistego poprzez zatajenie innych kosztów.

Kolejną bolączką krajowych konsumentów są szeroko pojęte usługi z zakresu deweloperskiego. Klienci mają problemy z samym biurem głównie jeśli chodzi o podpisywanie umów. Często dołączane są dziwne klauzule, których rzeczywiście nie mają zastosowania. Również brak terminowości ze strony usługodawcy. Powiązane jest to oczywiście z podpisaniem umowy. Jeżeli usługa nie zostanie wykonana terminowo, klient ma prawo do rozstrzygnięcia wszelkich roszczeń – nawet na drodze sądowej.

W gorącym okresie wakacyjnym także biura podróży są obiektem skarg konsumenckich. Wiele osób skarży się na to, że warunki hotelowe i wykupiona oferta nie jest zgodna z tym, za co rzeczywiście zapłacono. Jeżeli w umowie na ma wzmianki o ewentualnej podwyżce cenowej w zależności od podwykonawców, dodatkowe opłaty nie mogą być naliczane. Jednak to prawo również często jest łamane, dlatego konsumenci ratunku szukają od organów przeznaczonych do walki z tak nieuczciwym zachowaniem.