RODO – Kogo dotyczy?

Niniejszy artykuł pod tytułem Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Rok 2018 będzie obfitował w wiele zmian w zakresie prawnym. Od nowego roku wprowadzane będą bowiem regulacje i usprawnienia w aspekcie ochrony danych osobowych. Wielu przedsiębiorców może nawet nie być świadomym tego, ile dodatkowych obowiązków może wejść do ich codzienności w maju 2018 roku. Kogo zatem dotyczy RODO?

RODO – Kogo dotyczy?

Nowo wchodzące przepisy będą miały wpływ przede wszystkim na wszystkich przedsiębiorców z małego sektora. Nawet jeżeli jakieś luki prawne znajdą się w ustawie, to jednak świadczenie usług dla innych przedsiębiorców spoza kraju także będzie obejmował ten przepis. Wprowadzenie go w życie ma na celu przede wszystkim lepszą ochronę danych osobowych klientów danego podmiotu, ale również zwiększenie ich świadomości w tym zakresie. W regulacjach pojawiają się takie słowa jak administrator. Każdy klient będzie musiał zostać poinformowany o tym, kto administruje stronę i przetwarza jego dane. To z pewnością nakłada na wielu przedsiębiorców wiele dodatkowych obowiązków. RODO dotyczy niemalże wszystkich podmiotów gospodarczych. A dokładnie kogo? Temu przepisowi podlegać będą zarówno duże spółki i firmy, jak i pojedyncze osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą – także jednoosobową.

Czym tak naprawdę jest przetwarzanie?

To bardzo wrażliwa strefa ze względu na to, kogo dotyczy. RODO uściśla bardziej to pojęcie i reguluje wszystkie zagadnienia powiązane właśnie z przetwarzaniem danych. Pod lupę zostaną wzięte wszelkie formalności związane z przechowywaniem danych, ich moderowaniem, rozpowszechnianiem, usuwaniem czy dodawaniem. O wszystkich formalnościach będzie musiała być informowana  osoba, do której te dane należą. Jedyną luką jest to, że jakiekolwiek działania związane z obróbką danych do użytku prywatnego nie będą pociągane do odpowiedzialności.

Granice RODO

To, gdzie rzeczywiście obowiązuje RODO jest ściśle powiązane z jednostką organizacyjną danej spółki. Cały przepis obowiązuje bowiem na terenie Unii Europejskiej. Jeżeli właściciel przedsiębiorstwa ma swoją siedzibę, która znajduje się właśnie na terenie UE podlega temu przepisowi. Bez względu na to, gdzie są dane przetwarzane i kogo dotyczą. Podobnie RODO wygląda po stronie samych klientów. Jeśli dana osoba jest mieszkańcem Unii Europejskiej, ale jej dane są przetwarzane przez spółkę, której ten przepis w żaden sposób nie dotyczy, to działania związane z tym przepisem i tak muszą być dla niej wykonane.