Przygotuj swój sklep internetowy na RODO

Niniejszy artykuł pod tytułem Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Jeżeli prowadzisz działalność w internecie na pewno w jakiś sposób przetwarzasz różne dane osobowe. Musisz zdawać sobie sprawę, że już 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – RODO. 

Kary za nieprzestrzegani RODO

RODO przewiduje opcję nałożenie kary pieniężnej w wysokości 20 milionów euro albo do 4% obrotu danej firmy z roku poprzedniego. Nie powinieneś jednak wpadać w panikę, ponieważ możliwość nałożenia tak wysokiej kary nie oznacza, że zostanie ona na Ciebie nałożona. Musisz wziąć pod uwagę, że w RODO znajduje się informacja, że kara musi być proporcjonalna, a także wylistowane są specjalne kryteria według, których organ musi się kierować ustalając ewentualną wysokość kary.

Nie powinieneś specjalnie się bać kar za nieprzestrzeganie przepisów, gdyż bardzo ciężko jest obecnie ocenić jak może wyglądać działalność GIODO, gdy będzie już obowiązywało RODO. Nie wiadomo również na jaką skalę będą działały organy nadzorcze.

Kogo obejmie RODO?

RODO ma zastosowanie w stosunku do każdego, kto przetwarza dane osobowe obywateli Unii Europejskiej w innych celach niż domowe i czysto osobiste. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który sprzedaje usługi albo produkty obywatelom Unii Europejskiej musisz stosować się do RODO. Do nowych przepisów będziesz musiał się również dostosować w przypadku, gdy nie posiadasz działalności gospodarczej, ale np. prowadzisz bloga i wysyłasz newslettery.

Czy RODO będzie chronić dzieci?

RODO wprowadzi oczywiście specjalną opcję, która będzie dotyczyła wyrażania zgody przez dzieci. Jeżeli twój użytkownik nie będzie miał ukończonych 16 lat, musisz uzyskać zgodę jego ustawowego przedstawiciela na możliwość przetwarzania jego danych osobowych. Powinieneś również wziąć pod uwagę, że krajowe przepisy mogą wprowadzić niższą barierę wieku, polski ustawodawca planuje skorzystać z 13 lat.

Czy RODO dopuszcza umowę elektroniczną

Według ustawy o ochronie danych osobowych, która obowiązuje do 25.05.2018 roku, powierzenie danych osobowych wymaga pisemnej umowy. Na piśmie muszą się znajdować własnoręczne podpisy obu stron. Ten biurokratyczny obowiązek powoduje, że nawet dwa podmioty, które świadczą swoje usługi on-line musza zawierać umowę przez wymienienie podpisanych egzemplarzy tradycyjną pocztą.

Od 25.05.2018 roku będziesz mógł zawrzeć elektronicznie umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik będzie mógł zawrzeć z Tobą taką umowę przez zatwierdzenie regulaminu. Opcja ta bardzo ułatwi korzystanie z usług podmiotów trzecich, które przechowują dane osobowe, których jesteś administratorem.