Prawne aspekty wysyłania newsletterów

Niniejszy artykuł pod tytułem Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Wysyłanie newstellerów to bardzo popularna metoda utrzymywania kontaktu z klientami. Jednak z wysyłaniem marketingowych emaili wiąże się wiele prawnych aspektów, które należy poznać, by działać zgodnie z prawem.

Wysyłanie informacji handlowej to jeden z najskuteczniejszych narzędzi do pozyskiwania klientów oraz budowania z nimi relacji. Ponadto email marketing jest w świetle prawa polskiego również działalnością. Właściwe wykorzystanie email marketingu pozwala na komunikację z ludźmi. Odbywa się to zazwyczaj poprzez nawiązanie kontaktu z osobami zainteresowanymi produktami lub usługami, a także podtrzymywanie z nimi relacji.

Rodzaje email marketingu

Wysyłane przez firmy emaile mają bardzo zróżnicowane cele, oraz formy, w jakich są redagowane. Wśród najpopularniejszych działań wymienia się zaproszenia, email transakcję, wiadomości okolicznościowe oraz newslettety. Te ostanie stanowią popularną formę marketingu, którym informuje się swoich odbiorców o nowościach w firmie. Za ich pomocą rozpowszechnia się także interesujące treści, jak na przykład teksty eksperckie.

Uzyskanie zgody na mailing

Podstawą wysyłania newstellerów do klientów jest uzyskanie od zgody na taką działalność. Jeśli nie chcemy mieć problemów, wynikających z nielegalnego wysyłania mailingu, powinniśmy zadbać o zgodę klienta w pierwszej kolejności. Pozyskiwanie zgody czyli tak zwany checkbox, powinno odbywać się bezpośrednio od użytkownika. Najprostszym sposobem jest umieszczenie checkboxów w każdym miejscu w którym klient podaje swój adres email. Najpopularniejszymi tego typu miejscami jest rejestracja w sklepie, czy zgoda na dostęp do usługi, a także formularz kontaktowy. Po zamieszczeniu checkbox, których kliknięcie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą email, sytuacja staje się jasna.

Jak powinien wyglądać odpowiedni checkbox

Nie wystarczy zamieścić jedynie okienek checkbox, umożliwiających wyrażenie zgody. Najważniejszą kwestią jest zadbanie o odpowiednią treść. Zgoda taka powinna zawierać trzy elementy. Należą do nich przede wszystkim dane, dokładnie określające, na co klient wyraża zgodę. Kolejnym elementem jest cel, w jakim będą wykorzystywane podane informacje, oraz podmiot który będzie zarządzał tymi informacjami.

Przepisy prawne regulujące kwestie e-mailingu w Polsce

Jak już zostało wspomniane w powyższym fragmencie tekstu, rozsyłanie emalii w Polsce jest traktowane jako działalność. Jej funkcjonowanie regulują trzy ustawy. Pierwszą z nich jest ustawa o ochronie danych osobowych. W niej uregulowane zostały podstawowe zasady określające sposób zbierania, przetwarzanie, oraz obrót danymi osobowymi. Regulacje te mają na celu ochronę informacji, jakie klient powierza firmie. Kolejną ustawą, z którą trzeba się zaznajomić, jest ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jest to podstawowy dokument określający wysyłkę informacji handlowych w formie elektronicznej. Zawarte w nim są pojęcia takie jak”niezamówiona informacja handlowa”, oraz określające objętość treści takich informacji. Regulują także kwestie związane z wyrażaniem oraz odwoływaniu zgody na otrzymywanie emalii marketingowych. Ważną informacją zamieszczoną w ustawie jest także informacja o sankcjach, jakie grożą za naruszenie tych zasad. Trzecią zasadą z którą trzeba się zapoznać jest prawo telekomunikacyjne, a konkretnie artykuł 172, który formułuje zakaz korzystania z automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego.

Jakich kar należy się spodziewać za naruszenie przepisów

Organem, który zainteresuje się firmą nie przestrzegającą obowiązujących przepisów jest Generalny Inspektor Danych Osobowych, a także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Urząd Komunikacji Elektronicznej. Często naruszenie przepisów wiąże się z koniecznością zapłaty odszkodowania lub założeniem sprawy w sądzie.