Prawne aspekty prowadzenia sklepu internetowego

Niniejszy artykuł pod tytułem Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Prowadzenie sklepu internetowego to bardzo popularny, i dochodowy pomysł na działalność. Ten typ działalności zaliczany jest do sektora handlu elektronicznego, a jego funkcjonowanie określone jest przez wiele prawnych przepisów. By łatwo, i bez narażania się na ryzyko prowadzić swój sklep, warto zapoznać się z kilkoma zasadami funkcjonowania tej branży.

Ściśle określone zasady prowadzenia działalności

O tym, w jaki sposób należy prowadzić działalność opartą na e–commerce traktuje jeden z najważniejszych aktów prawnych, Ustawa o Swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2007 r. Nr 155 poz. 1095  ze zm. W akcie prawnych można odnaleźć informacje o warunkach rozpoczęcie działalności, jej  typach, oraz dla jakich działań należy postarać się do dodatkowe zezwolenia.

Dla osoby prowadzącej działalność w siedzi bardzo ważna jest także znajomość Kodeksu spółek handlowych, gdzie znajdują się zasady funkcjonowania internetowej firmy. Kodeks pomoże określić wewnętrzną strukturę spółki. Kolejnym istotnym dokumentem, z którym musimy się zapoznać przed założeniem działalności jest Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W jaki sposób korzystnie zawierać umowy

By internetowe przedsiębiorstwo prężnie działało, potrzebni są partnerzy i klienci. To, w jaki sposób powinniśmy zawierać z nimi umowy, by były ważne, i nie narażały nas na nieprzyjemności, określają przepisy Kodeksu Cywilnego. Warto zaznajomić się przede wszystkim z artykułami dotyczącymi
oświadczenia woli, miejsca zawierania umowy czy znaczenia wzoru umowy w postaci elektronicznej.

Prowadzenie internetowej działalności ma wiele plusów, ale zanim zaczniemy się nimi cieszyć, warto zapoznać się jeszcze ze specyficznymi aspektami tego typu działalności. Znów warto sięgnąć do Kodeksu cywilnego, gdzie z łatwością odnajdziemy takie artykuły jak ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, czy ustawa o podpisie elektronicznym i elektronicznych ustawach płatniczych.

Prawa konsumenta

Prowadząc internetową działalność, musimy mieć  świadomość praw, jakie przysługują naszym klientom. Dzięki Ustawie o ochronie praw konsumenta oraz niektórym artykułom z Kodeksu cywilnego, Internetowi przedsiębiorcy zobligowani są do uczciwego działania w sieci. Prawa klientów określa między innymi ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, czy ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Osobną, ale równie ważną kwestią jest ochrona danych osobowych klienta, przede wszystkim kwestia ich przetwarzania. O zasadach przechowywania danych przeczytamy w Ustawie o ochronie danych osobowych.

Warunki, jakie muszą spełniać sklepy typu  e–commerce

Pierwszym warunkiem, jaki musimy spełnić chcąc prowadzić internetową działalność,  jest oczywiście jej zarejestrowanie. Trzeba zwrócić uwagę na typ działalności w jakiej chcemy się spełniać i dokładnie go określić. Jest to szczególnie ważne, jeżeli planujemy prowadzić działalność związaną ze sprzedażą produktów niebezpiecznych, lub luksusowych, jak  alkohol czy papierosy. Zakładając firmę musimy podać pełne dane, takie jak kontakt do przedsiębiorcy oraz numer zarejestrowania naszej firmy. Najważniejszym aspektem  z punktu widzenia klientów jest podanie dokładnego, jasnego w swych regułach regulaminy sklepu. Powinny być w nim zawarte także informacje donoście odstąpienia od umowy .Prowadząc działalność  nie możemy zapomnieć o posiadaniu kasy fiskalnej, oraz o ewidencji prowadzonej przez nas sprzedaży. Jeżeli planujemy zatrudniać pracowników, musimy to zgłosić Inspektowi Pracy.

Choć z pozoru przepisów regulujących działanie firmy internetowej jest bardzo dużo, to dokładne zaznajomienie się z nimi znacznie ułatwi prowadzenie przedsiębiorstwa. Dzięki temu unikniemy wielu niepotrzebnych problemów i wpadek, mogących w konsekwencji doprowadzić  nawet do zamknięcia naszej działalności.