Obowiązujące przepisy dla branży e-commerce

Niniejszy artykuł pod tytułem Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Branża e-commerce jest prężnie rozwijającą się gałęzią rynku, oferującą różne usługi poprzez sprzedaż w sieci. Firmy prowadzące taką formę działalności powinny skupić się w pierwszej kolejności na wielu regulacjach prawnych określających ich prawa i obowiązki. Zatem z jednej strony mamy regulacje prawne, z drugiej zaś przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze dobro interesu osób kupujących, czyli potencjalnych konsumentach.

Obowiązki informacyjne

W myśl ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., przedsiębiorca musi spełnić szereg obowiązków informacyjnych związanych z działaniem jego sklepu internetowego. Przede wszystkim chodzi tutaj o zawieranie umów na odległość w ramach e-sklepu. Przedsiębiorca musi potencjalnego Kowalskiego, który chce zawrzeć umowę z e-sklepem na odległość, w sposób wyrazisty poinformować o głównych cechach świadczenia usług na odległość, a także sposobie porozumiewania się z Kowalskim. Taki konsument ma prawo wiedzieć o firmie wszystko, m.in. jaki organ zarejestrował działalność, czy pod jakim numerem firma jest zarejestrowana. Przedsiębiorca musi udostępnić adres firmy, adres email, telefon, fax, na wypadek, gdy klient będzie chciał skontaktować się ze sklepem internetowym. Co jeszcze wchodzi w skład obowiązków informacyjnych? Konsument w razie złożenia reklamacji, ma prawo do adresu, na który ta reklamacja może zostać złożona. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować klienta również o kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, aby zawrzeć umowę oraz o sposobie i terminie zapłaty na zakupiony towar czy usługę. Konsument ma prawo do rzetelnego terminu złożenia reklamacji i godnej gwarancji, a także ma prawo w korzystnym dla siebie terminie odstąpić od umowy. Konsument ponosi jednak koszty związane ze zwrotem towaru w przypadku odstąpienia od umowy, a także ma on obowiązek ponieść koszty poniesione przez przedsiębiorcę w tej sytuacji. Zwracany towar nie może być w żaden sposób uszkodzony, co by przedsiębiorca nie ponosił dodatkowych strat materialnych i finansowych. Przedsiębiorca również w kwestii czasu trwania umowy lub sposobie jej wypowiedzenia musi kupującego poinformować, że umowa jest zawarta na czas nieokreślony lub jeżeli ma ulec automatycznemu przedłużeniu, a także o wysokości kaucji i innych kosztach ukrytych, które klient musi ponieść wobec przedsiębiorcy. Konsument ma prawo do pozasądowej batalii i dochodzenia roszczeń w sprawie złożonej reklamacji.

Wszystkie te informacje, które znalazły się powyżej powinny widnieć przede wszystkim w regulaminie sklepu internetowego. Ponieważ te informacje stanowią tylko część umowy sprzedaży towaru, który klient e-sklepu pobiera.

Procedura zakupu i zawieranie umowy

Dokonując zakupów w sklepie internetowym rzeczą oczywistą jest, że jako konsument ponosimy koszty zapłaty za towar. Jednakże zanim za niego zapłacimy, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować nas o tym, co zamówiliśmy, jaki jest całkowity koszt i sposobie zapłaty. Unikniemy wtedy niepotrzebnych komplikacji, że pieniądze ”pójdą” na inne konto niż planowano, a towar do nas nie dotrze. Przedsiębiorca na stronie swojego e-sklepu w momencie składania przez nas zamówienia, powinien umieścić „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, wtedy umowa na odległość zostaje zawarta, w przeciwnym razie wszystko może zostać anulowane. Powinny znaleźć się również informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowania sposobów płatności, np. czas oczekiwania na zrealizowanie zamówienia wynosi 3 dni, płatność przelewem czy za pobraniem. Na koniec zakupów, przedsiębiorca ma obowiązek w sposób okazały poinformować klienta o złożonym zamówieniu, co wiąże się z zawarciem umowy na odległość, najlepiej w postaci wiadomości elektronicznej na wskazany w zamówieniu e-mail.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Każdy klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość. Przedsiębiorca wysyłając towar powinien poinformować nas o sposobie i terminie odstąpienia od umowy, np. w zamówieniu wysłać formularz odstąpienia, który klient może podpisać i wysłać na wskazany adres. Konsument powinien znać koszty zwrotu towaru i koszty poniesione przez przedsiębiorcę, za które to klient musi zapłacić. Jeżeli klient traci prawo do odstąpienia od umowy, to również przedsiębiorca taką osobę powinien jasno i wyraźnie o tym poinformować i o okolicznościach, jakie temu sprzyjały. Jeżeli przedsiębiorca otrzymuje oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to w przeciągu 14 dni ma obowiązek zwrócić klientowi w taki sam sposób wszystkie koszty zakupu i dostarczenia towaru, np. jeżeli był przelew, to zwrot następuje na podane wcześniej konto, chyba, że klient życzy sobie inaczej.

Ochrona danych osobowych

Z ochroną danych osobowych wiąże się ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. W niej mowa jest o tym, że e-sklep przetwarzając dane swoich klientów ma obowiązek poinformowania ich o adresie firmy i pełnej jej nazwie, a także, w jakim celu zbiera otrzymane od nas dane, i kto stanowi odbiorcę danych. Również klient ma prawo do dostępu do swoich danych i możliwości ich poprawiania, kiedy zajdzie taka potrzeba, a także, że podanie przez konsumentów danych jest dobrowolne. Jeżeli przetwarzaniem naszych danych z danego e-sklepu zajmuje się ktoś inny, to powinien z tym sklepem internetowym zawrzeć umowę, która sporządzana jest w formie papierowej. Każdy sklep internetowy powinien zadbać o odpowiednią ochronę danych osobowych konsumentów, w  szczególności przed wykradnięciem ich przez cyberprzestępców. W razie zaistniałej nieprzychylnej sytuacji, klient może wejść na drogę sądową i walczyć o odszkodowanie. E-sklep w swoich obowiązkach ma prowadzenie całej dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych i jakie stosuje środki zabezpieczające. Taka dokumentacja powinna zawierać politykę bezpieczeństwa, a także instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli klient nie chce wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych, nie musi tego robić.

Świadczenie usług elektronicznych

Każdy sklep internetowy ma do czynienia ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, np. poprzez formularz kontaktowy czy bezpośrednio przez konto klienta. To dodatkowo wiąże się z prawami i obowiązkami wynikającymi z ustawy o prawie telekomunikacyjnym z dnia 16 lipca 2004r. Przedsiębiorca powinien podać do informacji klienta, adres e-mail, imię i nazwisko osoby do kontaktu, nazwę i adres firmy. Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi drogą elektroniczną, czy funkcji i celu stosowania danego oprogramowania w systemie danych. Przedsiębiorca ustala regulamin e-sklepu i darmowo udostępnia go na stronie. Regulamin powinien określać rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, powinien zawierać określone warunki świadczeń, a także, w jaki sposób można zawrzeć czy rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin powinien określać również tryb rekrutacji.

Newsletter

Klient może wyrazić zgodę lub nie na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej w postaci miesięcznego, tygodniowego newslettera. Przedsiębiorca taką opinię powinien uszanować. Pomimo braku zgody, taki newsletter nie powinien znajdować się na skrzynce pocztowej klienta, ponieważ ustawa mówi o definitywnym zakazie, chyba, że klient wyraził inaczej. Do wysyłania newslettera powinna być również zgoda na przetwarzanie danych osobowych. A co się dzieje, jeżeli chodzi o pliki cookies?

Pliki cookies

Obecnie prawie każdy sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na śledzenie preferencji konsumenta. Uzyskanie dostępu do informacji o kliencie za pomocą plików Cookiem jest możliwie, gdy konsument wyrazi na to zgodę, iż zostanie poinformowany, w jakim celu będą one przetwarzane. Klient może wyrazić zgodę na politykę Cookiem również wtedy, gdy przechowywana informacja czy dostęp do niej nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu, z którego aktualnie korzystamy, a także w oprogramowaniu, z którego korzystamy. Zgoda na stosowanie ciasteczek udzielona przez konsumenta może być wyrażona drogą elektroniczną, jeżeli konsument utrwali i potwierdzi ją. W każdym momencie taka zgoda może zostać wycofana bez żadnych konsekwencji.