Przetwarzanie danych osobowych jest jednym z bardzo wrażliwych tematów. Zarówno w sferze bezpieczeństwa, jak i lojalności prowadzonych interesów czy transakcji. Często robiąc zakupy w Internecie klient nie przywiązuje uwagi do tego, czy jego dane osobowe będą po zakończeniu odpowiednio zabezpieczone. Większość nawet nie wie, kiedy nie obowiązuje ochrona danych osobowych. Regulaminy często mogą być sformułowane tak, aby niektóre dane osobowe mogły być użyte w celach marketingowych. Warto więc zapoznać się z przepisami, które mówią, kiedy ten obowiązek jest zniesiony i dobrze zapoznać się z regulaminami witryn internetowych.

Osoby fizyczne

Jedna z ustaw mówi o tym, że ochrona danych osobowych nie obowiązuje wtedy, gdy druga strona wykorzystuje je tylko w celach prywatnych – czyli niekomercyjnych. Jeżeli jakiekolwiek dane czy zdjęcia przechowywane są w prywatnym archiwum, a korzysta z nich tylko, np. właściciel danego komputera, nie poniesie żadnych konsekwencji. Inaczej jest już w przypadku popularnych portali społecznościowych, w których kwestia ochrony danych osobowych jest dosyć dyskusyjna.

Ma to także zastosowanie w działalności dziennikarskiej i literackiej. Dane osobowe i wizerunek również mogą być wykorzystywane. Jeżeli jednak dany wizerunek i informacje, które zostały ujawnione naruszają prywatność i wolność danej osoby, można wtedy wyciągnąć daleko idące konsekwencje prawne.

Ważnym elementem w zakresie ochrony danych osobowych w działalności dziennikarskiej i artystycznej jest to, że nie trzeba tych informacji składować.

GIODO

Administrator danej strony internetowej powinien zachować wszelkie możliwe mechanizmy i zabezpieczenia, aby ochronić dane osobowe swoich klientów. Zwłaszcza te wrażliwe. Nie powinny one również dostać się do osób, które nie są uprawnione i powołane do pracy z nimi.

Zbiory danych

Korzystanie ze zbiorów danych osobowych musi odbywać się na egzemplarzach stworzonych doraźnie – czyli na potrzeby danego zadania. Najpierw jednak trzeba określić powód doraźności skorzystania z konkretnego zbioru. Aby stworzyć taki zbiór należy powołać osoby z uprawnieniami do pracy z danymi osobowymi. Wszystko musi podlegać ścisłej kontroli. W razie pewnych nieprawidłowości konieczne jest również ewidencjonowanie wszystkich osób, które miały styczność z danymi osobowymi. Nie wszystkie dane można jednak administrować. Wszystko to określone jest we właściwych przepisach.

Komentowanie wyłączone