Jak rozliczyć online PIT przedsiębiorcy?

Niniejszy artykuł pod tytułem Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Program PIT 2018 online to program komputerowy, przeznaczony do zapisania na dysku komputera lub do użytku w trybie online, z dowolnego sprzętu, który ma dostęp do sieci. Program ten pozwala w wygodny sposób na rozliczenie pit 2018 online. W ten sposób mogą rozliczyć się z fiskusem między innymi przedsiębiorcy.

Jaki druk PIT wypełnią i w jaki sposób powinni przekazać formularz podatkowy do właściwego urzędu skarbowego?

Tryb opodatkowania przedsiębiorców

Kiedy przedsiębiorca zakłada działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, zobowiązany jest do dokonania odpowiedniego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W formularzu rejestracyjnym CEIDG-1 podaje wybraną dla swojej działalności formę opodatkowania przyszłych przychodów lub dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Do wyboru dla większości przedsiębiorców, z nielicznymi wyjątkami, są następujące formy opodatkowania:

  • skala podatkowa, zakładająca dwie stawki podatku 18 i 32 proc., w zależności od kwoty wypracowanego przez przedsiębiorcę dochodu,
  • podatek liniowy z jedną, 19-procentową stawką podatku, niezależną od wysokości wypracowanego w ramach działalności gospodarczej dochodu,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, liczony od kwoty przychodu,
  • karta podatkowa.

Automatyczną formą opodatkowania, przypisaną wszystkim początkującym przedsiębiorcom jest skala podatkowa, dlatego brak wyboru innej formy opodatkowania w CEIDG-1 powoduje, że właśnie taka forma opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie zastosowana u przedsiębiorcy.

PIT online dla działalności gospodarczej

Dla poszczególnych form opodatkowania przewidziane są następujące druki podatkowe:

  • PIT-36 dla skali podatkowej, jeśli dochód był pozyskiwany bez pośrednictwa płatnika,
  • PIT-36 L dla podatku liniowego,
  • PIT-28 dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-16A dla karty podatkowej.

Bez względu na wybraną formę opodatkowania, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w Polsce, musi rozliczyć swoje przychody lub dochody z fiskusem po zakończeniu roku podatkowego. W tym celu wybiera właściwy druk PIT, który wypełnia i wysyła do urzędu skarbowego. Może wypełnić formularz papierowy i zanieść go osobiście do urzędu lub wysłać pocztą, najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź wygodnie dopełnić swojego obowiązku podatkowego wobec fiskusa, korzystając z rozliczenia pit 2018 online. Potwierdzeniem wysłania PIT online będzie elektroniczny dokument UPO – urzędowe potwierdzenie odbioru, przesyłane przez system urzędu skarbowego na pocztę e-mail podatnika.