Czy warto założyć sklep internetowy na Allegro

Niniejszy artykuł pod tytułem Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Zakupy na eBay – poradnik dla początkujących należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Sklep internetowy staje się coraz bardziej popularniejszą metodą sprzedaży towarów i usług. Zwykły użytkownik może, np. za pośrednictwem platformy Allegro założyć swój sklep, na którym będzie oferować produkty, które chce sprzedać.

Założenie sklepu internetowego na Allegro

Sklep na Allegro jest taką formą usługi, która umożliwia korzystanie z platformy e-commerce, której przedstawicielem jest Grupa Allegro, i jest ona umieszczona publicznie w sieci. Dostęp do niej odbywa się bezpośrednio przez domenę www.Allegro.pl. Użytkownikiem takiego sklepu może być każda osoba, która zaakceptowała w pełni regulamin Allegro i korzysta z tej usługi. Zatem każdy, kto chce prowadzić własny sklep na Allegro, zakłada konto wypełniając elektroniczny formularz, który dostępny jest na stronie serwisu Allegro. Taki użytkownik może założyć i prowadzić tylko jeden sklep przypisany do danego konta. Każde konto założone na serwisie Allegro składa się z dwóch części, publicznej i administracyjnej. Pierwsza z nich stanowi tą część, która służy do oferowania i sprzedaży przez użytkownika towarów i usług poprzez Internet. Z kolei ta druga jest opatrzona hasłem, które zna tylko kierownik sklepu i służy wyłącznie do logowania się do sklepu, którym zarządza.

Jak utrzymać sklep na Allegro?

Jak zatem utrzymać swój własny sklep, aby przynosił on zyski a nie straty? Przecież Allegro to popularna platforma e-commerce. Po pierwsze, koniecznym warunkiem na prowadzenie sklepu jest poprawne wypełnienie formularza przy rejestracji i przestrzeganie zapisów w regulaminie. Jeżeli znudzi się nam sklep internetowy, to w każdym momencie możemy go zamknąć uprzednio najpierw należy pozamykać wszystkie oferty na nim prowadzone. W ramach prowadzonego sklepu na Allegro, użytkownik może oferować usługi z wyłączeniem tych dotyczących pozbywania się samochodu czy motocykla, handlowania nieruchomościami czy ofertami turystycznymi, jak również handlowania żywymi zwierzętami. Brak przestrzegania reguł, skutkuje zamknięciem sklepu. Dany użytkownik musi pamiętać, iż czas trwania jednej aukcji nie może przekroczyć jednego miesiąca, chyba, że postanowi wznowić po tym okresie ponownie transakcje. Jednakże właściciel sklepu może skorzystać z opcji” do wyczerpania zapasów” i wtedy cała procedura może potrwać dłużej niż 30 dni.

Regulamin to również prawa i obowiązki 

Wiadomo, że oprócz znajomości regulaminu, każdy użytkownik ma swoje prawa i obowiązki, których musi przestrzegać. Przede wszystkim musi on poświadczyć, iż posiada prawo do wykorzystywania znaków towarowych umieszczanych na stronie sklepu, a także, że zawartość strony nie narusza aktualnie obowiązującego prawa i dóbr osób postronnych. Co najważniejsze, to, iż użytkownik powinien przestrzegać praw regulujących prowadzenie sklepu za pośrednictwem serwisu Allegro. Zabrania się umieszczania na stronie sklepu jakichkolwiek adresów internetowych, linków za pośrednictwem, których prowadzona jest sprzedaż artykułów. Osoba prowadząca sklep ponosi odpowiedzialność za to, jakie podaje oświadczenia i jakie pełni obowiązki wynikające z regulaminu. Jeżeli poświadczy nieprawdę lub nie dopełni obowiązków, to ponosi również za to odpowiedzialność.

Jakie są prawa i obowiązki ze strony Allegro? 

Wiadomo, iż użytkownik ma swoje prawa i obowiązki, a co z prawami i obowiązkami ze strony Allegro, który udostępnia nam możliwość prowadzenia sklepu? Przede wszystkim Allegro dba o ciągłość w działaniu sklepu. Jednak nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie awarii, która wynikła niezależnie od serwisu. Serwis w momencie, gdy użytkownik nie przestrzega swoich praw, łamie nagminnie regulamin, to w takiej sytuacji może zablokować wszystkie usługi świadczone przez prowadzącego sklep internetowy. Właściciel ma prawo, a Allegro powinno je udostępnić, do informacji o klientach, którzy dokonali zakupu towarów i usług w jego sklepie, aby móc w pełni zrealizować z nimi umowy.

Jak jest z płatnościami? 

Prowadzący sklep na Allegro, oprócz zysków dla siebie, musi również odprowadzić z nich jakiś tam procent dla Allegro. W zależności od tego, jakie są to usługi czy towary, tyle procent pobiera serwis. Przykładowo za przedmiot w dziale obuwie, za umieszczenie dwóch czy trzech zdjęć, Allegro pobiera za każde z nich po 10 groszy, a przy dziesiątym zdjęciu już tej opłaty nie ma. Z kolei, jeżeli mamy do czynienia z wystawieniem towaru w kategorii ”części i akcesoria motocyklowe”, to pobierane jest po 25 groszy za każdą wystawioną część. Nic za darmo się nie dzieje. Prowadzenie sklepu w pierwszym miesiącu kosztuje 2,50 zł, a za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc, użytkownik płaci już znacznie więcej, bo aż 9,99 zł. Jeżeli użytkownik zalega z płatnościami, to w konsekwencji serwis może zablokować świadczenie jego usług, a gdy je ureguluje, to wznawia cały proces.

Jak wygląda rozwiązanie umowy? 

W każdej chwili umowa zawarta na odległość pomiędzy użytkownikiem a serwisem Allegro może zostać rozwiązana. Jednakże, jeśli użytkownik notorycznie łamał regulamin, spóźniał się z płatnościami, to Allegro może umowę rozwiązać z jego winy ze skutkiem natychmiastowym.

Serwis może również w każdej chwili zmienić regulamin, lecz musi o tych zmianach poinformować użytkownika minimum siedem dni przed wejściem zmian w życie. Jeśli zmiany nie zostaną zaakceptowane, to jest to równoznaczne z zakończeniem działalności sklepu.